KAMENNÉ MOSTY

Unikátní starý most zapsali do seznamu

Kutnohorský deník - 9.1.2001

PAMÁTKY

Ministerstvo kultury České republiky vyhovělo Přemyslu Votavovi.

KAMENNÉ MOSTY - Tříobloukový most ze 14. století přes říčku Hostačovku je součástí národního kulturního dědictví. Rozhodlo o tom ministerstvo kultury. Unikátní kamenná stavba pochází zhruba ze začátku čtrnáctého století. Délka mostu přesahuje 41 metrů a široký je přibližně 9 metrů. Stavba byla ve čtrnáctém století součástí cesty spojující klášter ve Vilémově a zámek Žleby. Návrh na zapsání podal Přemysl Votava z Prahy. "Poškození mostu cementovým nástřikem nesnižuje jeho památkovou hodnotu, a není také důvodem k neprohlášení věci za kulturní památku," zdůraznila při rozhodování o zapsání mostu do seznamu Jaroslava Stöcklová, která vede na ministerstvu oddělení ochrany památek.

lr

 

V Kamenných Mostech je ukryt skvost

Zemské noviny - 25.7.2000

CESTY ČTENÁŘŮ

Mnoho krásných míst skýtají Železné hory a jejich podhůří. Pro řadu milovníků turistiky a historie je možná překvapením, že v tomto kraji, kde domovem je tichá malebná krajina, se skrývá opomenutá památka, stavební dílo ze 14. století. Středověký kamenný most najdete v malé vísce stejného jména (tedy Kamenné Mosty) poblíž Zehub, pro bližší orientaci asi hodinu pěšky od zámku Žleby. Tato památka ukrytá v údolí říčky Hostačovky stojí za zhlédnutí. V dávných dobách zde drnčely koňské povozy, jejichž cílem byl snad klášter ve Vilémově. Dnes zde končí asfaltová silnička a začíná polní cesta, v říčce se prohání hejna kachen, tu a tam přejede přes tento most osamělý cyklista či traktůrek se senem. Škoda, že turistické mapy jsou skoupé na informace o tomto díle našich předků. Průvodcem po zapomenutém koutě vlasti se stala knížka "... tam, kde teče Doubravka" od autorů M. Hruškové, Z. Sejčka a J. Turka, kteří popsali krásy tohoto kraje a přiblížili i tuto památku milovníkům turistiky a historie. Nechme ale hovořit autory této knížky: "... přijdeme k osadě v údolí a v stromoví se skrývající - ke Kamenným Mostům. Zde přejdeme nejprve středověký důkladný památný kamenný most, upomínající živě na kamenný most Karlův v Praze, ovšem zde jen v miniatuře. Též jest uprostřed poněkud zahnutý, pochází asi rovněž ze 14. století. Kdo jej dal vystavěti, neví se, možná, že původcem jest klášter Vilémovský nebo sám král Karel. Má tři oblouky, zděné zábradlí přes oba konce sahající... Most vede přes říčku Hostačovku, do níž se u mostu vlévá se potok od Zehub a níže za mostem Malá Doubrava či Doubravka tekoucí od Heřmanic." Kamenný most, jehož historie je tajemstvím i pro znalce této poslední výspy kutnohorského okresu, zaslouží pozornost státních či místních orgánů. Památka musí být ochráněna i pro budoucí generace, zároveň se stává i zdrojem informací o dovednosti našich předků. Svůj dluh má v tomto případě příslušný obecní úřad a pracovníci okresního muzea v Kutné Hoře, jejichž odborný pohled by měl vést k ochraně památky. Uvědomme si, že mnoho států na světě by stálo "v pozoru" u památky tohoto druhu. Rádi uvítáme třeba jen označení, že jde o chráněnou památku ČR, doplněné doprovodným textem.

Středověký kamenný most najdete poblíž Zehub v Železných horách.

Foto Přemysl Votava

Přemysl Votava, Praha 4