Mapy Co je GIS Nápověda Data Odkazy

English

KH-GIS

KH-GIS
Geografický informační systém Okresního úřadu Kutná Hora

Nápověda k prohlížení map

Takto vypadá uživatelské rozhranní aplikace:
Poznámky:
 • Nástroje v levé části horní lišty pracují tak, že po výběru nástroje musíte ťuknout do mapy nebo v mapě táhnout obdélník. Vybraný nástroj je znázorněn "stisknutým" tlačítkem.
 • Po výběru vrstev pro zobrazení je nutno mapu překreslit, aby byly změny viditelné.

Pozor: První načtení java verze může trvat trochu déle. Další odezvy budou stejné jako u základní verze


Práce s java verzí stránek:

Na některých stránkách je používán java applet. Používá se pro měření vzdáleností a ploch a pro editování vrstev (podle přístupových práv uživatelů). Applet se chová podobně jako ostatní stránky při zadávání výřezů a posunech v mapě. Navíc umožňuje zadání lomené čáry nebo polygonu uživatelem (podle kontextu). Zadávání je možno ovládat těmito způsoby:

Zadání lomového bodu ťuknutím myši
Smazání posledního bodu klávesou Delete nebo Backspace
Ukončení s potvrzením dvojitým ťuknutím myši, klávesou Enter nebo mezerníkem
Opuštění zadávání klávesou Esc

Práce s vyhledávacím formulářem:

 • Vyhledání sídla, ulice, vodní plochy: Zadejte název nebo jeho libovolnou část (např. z prostředku). Ve výsledku se objeví seznam nalezných objektů. Ťuknutím na jejich název se zobrazí objekt v mapě.

 • Vyhledání parcely: Vyberte název katastrálního území a zadejte parcelní číslo. Pokud nezadáte podlomení, budou zobrazeny parcely daného čísla se všemi podlomeními. Ve výsledku se zobrazí parcelní číslo, parcelní skupina a v případě stavebních parcel též číslo domu. Některé parcely mohou být vypsány duplicitně. Parcely s číslem domovním jsou rozlišeny růžovým podbarvením.Parcelní skupina je kódována následujícím způsobem:

  1    Parcely katastru nemovitostí (KN) stavební
  2    Parcely katastru nemovitostí (KN) pozemkové
  4    Parcely bývalého pozemkového katastru stavební
  5    Parcely bývalého pozemkového katastru pozemkové
  8    Parcely z jiného KÚ (již neexistujícího) stavební
  9    Parcely z jiného KÚ (již neexistujícího) pozemkové

  Ťuknutím na ikonku zoomfound.gif (161 bytes) se parcela zobrazí v mapě v podobě "špendlíku".

  Pozn.: Dosud nejsou všechny parcely na okrese digitalizovány, proto i existující parcely nemusí být nalezeny.

Budete-li mít jakékoli problémy a připomínky, prosím, kontaktujte správce systému ( jiri.vomocil@oku-kh.cz).