[ OkÚ Kutná Hora] [Kde nás najdete] [Adresa, kontakty, telefony] [Úřední dny a hodiny] [Elektronická podatelna]

Oblasti
- Výchozí stránka
- Region
- Obecní a městské úřady
- Pověřené úřady
- Stavební úřady
- Matriky
- Přestupkové komise
- Instituce
- Informace
- Důležité telefony

- Poskytování informací
- Referáty
- Mapy(GIS)

- Domovské stránky referátů

 
Sazebník úhrad za poskytování informací
Zapsáno: 6.04.2001 v 10:09
Okresní úřad Kutná Hora je v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oprávněn žádat za poskytování informací úhradu dle následujícího sazebníku:

1) Náklady spojené s vyhledáváním informace v archivu:
Dle skutečné průměrné mzdy: 75,- Kč/hod.
Účtuje se každá započatá čtvrthodina.

2) Náklady spojené s pořízením kopie
Kopírovací stroje
A4: 2,- Kč, oboustranně: 3,- Kč
A3: 3,- Kč, oboustranně 5,- Kč

Laserová tiskárna
A4: 1,25 Kč

3) Náklady na technický nosič dat
Disketa: 12,- Kč
CD ROM: 52,- Kč

4) Náklady spojené s odesláním informací žadateli
Dle aktuálních sazeb pošty .

Součet bodů 1 - 4 je celkovou úhradou za poskytnutou informaci.