[ OkÚ Kutná Hora] [Kde nás najdete] [Adresa, kontakty, telefony] [Úřední dny a hodiny] [Elektronická podatelna]

Oblasti
- Výchozí stránka
- Region
- Obecní a městské úřady
- Pověřené úřady
- Stavební úřady
- Matriky
- Přestupkové komise
- Instituce
- Informace
- Důležité telefony

- Poskytování informací
- Referáty
- Mapy(GIS)

- Domovské stránky referátů

 
Stížnosti, oznámení a podněty a petice
Zapsáno: 6.04.2001 v 10:06
Stížnosti, oznámení a podněty ve smyslu vyhlášky č. 150/1958 Sb., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících a petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

jsou na okresním úřadě přijímány každý den.

Místem pro příjem podání je podatelna v přízemí OkÚ popř. právní a kontrolní oddělení kanceláře přednosty.

Podání je povinen přijmout každý zaměstnanec okresního úřadu.

Okresní úřad postupuje při jejich vyřizování v souladu s výše uvedenými právními předpisy.