[ OkÚ Kutná Hora] [Kde nás najdete] [Adresa, kontakty, telefony] [Úřední dny a hodiny] [Elektronická podatelna]

Oblasti
- Výchozí stránka
- Region
- Obecní a městské úřady
- Pověřené úřady
- Stavební úřady
- Matriky
- Přestupkové komise
- Instituce
- Informace
- Důležité telefony

- Poskytování informací
- Referáty
- Mapy(GIS)

- Domovské stránky referátů

 
Žádosti zaslané na e-mailovou adresu
Zapsáno: 6.04.2001 v 09:56
Žádosti zaslané na e-mailovou adresu OkÚ prostřednictvím Internetu

Žádosti zaslané na e-mailovou adresu musí obsahovat obecné náležitosti, jimiž jsou vymezení subjektu, kterému jsou určeny, a subjektu, který je činí.

V případě, že žádost tyto údaje neobsahuje, má se za to, že nejde o podání ve smyslu zákona a okresní úřad ji odloží (§ 14 odst. 2 zákona).

Žádost podanou tímto způsobem není nutné následně doplňovat v písemné formě či ústně do protokolu.

e-mail: kp@oku-kh.cz