[ OkÚ Kutná Hora] [Kde nás najdete - mapa] [Adresa, kontakty, telefony] [Úřední dny a hodiny]

Oblasti
- Výchozí stránka
- Region
- Obecní a městské úřady
- Pověřené úřady
- Stavební úřady
- Matriky
- Přestupkové komise
- Instituce
- Informace
- Důležité telefony

- Poskytování informací
- Referáty
- usługi budowlane
- Mapy(GIS)

- Domovské stránky referátů

 
OKRESNÍ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Okresní úřad Kutná Hora byl zřízen zákonem.
Postavení a působnost úřadu upravuje zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech. Okresní úřad je správní úřad vykonávající státní správu ve správním obvodu, který se nazývá okres. Vytvořit nebo zrušit okresní úřad, určit nebo změnit jeho sídlo a změnit jeho správní obvod lze pouze zákonem.
Zobrazení celého textu...    Zapsáno: 6.04.2001 v 10:21


Výroční zpráva za rok 2000
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zobrazení celého textu...    Zapsáno: 6.04.2001 v 10:13


Sazebník úhrad za poskytování informací
Okresní úřad Kutná Hora je v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oprávněn žádat za poskytování informací úhradu dle následujícího sazebníku:
Zobrazení celého textu...    Zapsáno: 6.04.2001 v 10:09


Stížnosti, oznámení a podněty a petice
Stížnosti, oznámení a podněty ve smyslu vyhlášky č. 150/1958 Sb., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících a petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zobrazení celého textu...    Zapsáno: 6.04.2001 v 10:06


Písemné žádosti
Písemné žádosti
Zobrazení celého textu...    Zapsáno: 6.04.2001 v 10:02


Ústní žádosti
Ústní žádosti popř. žádosti prostřednictvím telefonu
Zobrazení celého textu...    Zapsáno: 6.04.2001 v 09:58


Žádosti zaslané na e-mailovou adresu
Žádosti zaslané na e-mailovou adresu OkÚ prostřednictvím Internetu
Zobrazení celého textu...    Zapsáno: 6.04.2001 v 09:56


strana: 1 - celkem stran: 13 ->
 
Nejnavštěvovanější
[992]Adresa OkÚ Kutná Hora
[692]Domovské stránky referátů
[583]Seznam obecních a městských úřadů
[580]OKRESNÍ ÚŘAD KUTNÁ HORA
[353]Informace k zákonu č. 106/1999 Sb.
[310]Důležitá telefonní čísla
[308]REGION
[307]- Stavební úřady - přehled
[264]- Pověřené obecní úřady - přehled
[249]Telefony - Přednosta
[245]- Komise k projednávání přestupků proti veřejnému pořádku...
[240]- Úřady pověřené vykonáváním matriční agendy - přehled
[217]Telefony - Referát regionálního rozvoje
[212]Úřední hodiny OkÚ Kutná Hora
[210]Telefony - Referát životního prostředí